Przepływomierze ultradźwiękowe

Pomiar przepływu w przepływomierzu ultradźwiękowym opiera się na pomiarze różnicy czasów przejścia fali ultradźwiękowej. Fala ultradźwiękowa emitowana jest naprzemiennie pomiędzy dwoma czujnikami pomiarowymi zamontowanymi na rurociągu. W przypadku braku przepływu czasy przejścia fali w obu kierunkach są jednakowe. Jeżeli medium przemieszcza się zgodnie z kierunkiem przepływu, fala porusza się szybciej. Fala ultradźwiękowa porusza się wolniej, gdy medium przepływa w kierunku przeciwnym.

Więcej