Przepływomierze masowe Coriolisa

Przepływomierz masowy Coriolisa to urządzenie, które służy do pomiaru przepływu. Jego nazwa pochodzi od efektu Coriolisa, na którym opiera się zasada działania przepływomierza. W oferowanym przez Poltraf przepływomierzu masowym SYS-SMF znajdują się dwie równoległe rurki w kształcie litery U, które w dolnej części łuku poddawane są rezonansowi pod wpływem wzbudzenia drgań. Czujniki na bokach U-rurek mierzą częstotliwość i przesunięcie fazowe oscylacji pomiędzy bokami.
Częstotliwość rezonansowa zależy od ciężaru dwóch rurek, a tym samym od gęstości płynu w rurkach. Częstotliwość rezonansowa jest zatem bezpośrednią miarą gęstości płynu. Jeśli nie ma przepływu, dwa sygnały wibracji mierzone przez czujnik A i
czujnik B są w fazie. Jeśli płyn przepływa, siła Coriolisa powoduje przesunięcie fazowe między czujnikami A i B. To przesunięcie fazowe jest bezpośrednią miarą przepływu masowego.

Więcej