LZO

Detekcja gazów LZO (Lotnych Związków Organicznych) odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu zagrożeniom dla zdrowia i bezpieczeństwa w różnych środowiskach. Lotne Związki Organiczne to szeroka grupa związków chemicznych, które mogą występować w postaci gazowej lub ciekłej oraz mogą być toksyczne lub palne w odpowiednich stężeniach. Dlatego istnieje potrzeba monitorowania i ograniczania emisji LZO, a także stosowania odpowiednich środków ostrożności. Pomocnym rozwiązaniem będą urządzenia do detekcji gazów lzo. W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę detektorów LZO. Jeżeli potrzebujesz przenośnego rozwiązania do detekcji gazów LZO polecamy detektor Tiger XT lub jego ekonomiczną wersję – detektor LZO Tiger XTL. W przypadku konieczności rozwiązania stacjonarnego, który sprawdzi się w najtrudniejszych warunkach najlepszym rozwiązaniem będzie detektor LZO Falco. Do detekcji gazów lzo można też użyć najmniejszego detektora w naszej ofercie - Cub.

Więcej