CO2

Czujnik CO2 to urządzenie służące do monitorowania stężenia dwutlenku węgla (CO2) w otoczeniu. Wysokie stężenie dwutlenku węgla może prowadzić do zatrucia, co stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Czujniki CO2 pozwalają na monitorowanie stężenia tego gazu w budynku i ostrzegają jego użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Czujnik CO2 pozwala również na monitoring jakości powietrza wewnętrznego i zapewnienie odpowiedniej wentylacji.
Poza funkcją bezpieczeństwa oraz monitoringu jakości powietrza wewnętrznego inną funkcją czujników CO2 jest efektywność energetyczna. Poprzez monitorowanie stężenia CO2 i dostosowywanie wentylacji do rzeczywistych potrzeb, czujniki CO2 mogą przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii w systemach wentylacji i klimatyzacji, co prowadzi do oszczędności kosztów i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Więcej