Presostat mechaniczny

Do presostatów mechanicznych zalicza się presostaty: mieszkowe, membranowe i tłokowe. Presostat mechaniczny działa w ten sposób, że przy wzroście ciśnienia mieszek lub membrana zwiększa swoją objętość, oddziałuje w ten sposób na dźwignię przełącznika. W presostacie tłokowym zmiana ciśnienia powoduje ruch tłoka. Gdy ciśnienia przekracza lub spada poniżej ustalonej wartości, ruch tłoka presostatu powoduje zmianę stanu przełącznika.

Presostat mechaniczny membranowy lub tłokowy jest bardziej wytrzymały na przeciążenia, niż presostat mieszkowy. Presostat mechaniczny mieszkowy jest uniwersalnym urządzeniem w przypadku mediów nieagresywnych. Stosuje się go dla mniejszych zakresów ciśnienia.

W ofercie Poltraf znajdują się wytrzymałe i stabilne presostaty mechaniczne szwajcarskiego producenta Trafag.

Więcej