Deltaflow - precyzyjny czujnik przepływu

Deltaflow - precyzyjny czujnik przepływu

Deltaflow to precyzyjny czujnik przepływu do pomiaru przepływu gazów, pary wodnej i cieczy.

Czujnik przepływu Deltaflow - najwyższa dokładność pomiaru dzięki optymalnemu profilowi czujnika


Deltaflow jest czujnikiem przepływu, który mierzy przepływ w rurach zgodnie z zasadą różnicy ciśnień. Ma zastosowanie w przypadku gazów, pary wodnej oraz cieczy w praktycznie wszystkich warunkach pracy i w różnorodnych branżach. Dzięki specjalnemu profilowi sondy pomiar przepływu za pomocą czujnika Deltaflow jest precyzyjny i gwarantuje doskonałą niezawodność procesu, nawet w ekstremalnych warunkach.

Deltaflow posiada opatentowany profil specjalny. Cechą szczególną profilu czujnika Deltaflow jest element przyspieszający i ostra krawędź. Dzięki optymalnej pod kątem mechaniki przepływu budowie, przepływ zwiększa się na krawędzi 2,3-krotnie. Zwiększa się tam również różnica ciśnień. Kalibracja czujnika - współczynnik oporu aerodynamicznego, który wpływa znacząco na pomiar przepływu, pozostaje niezmienny.

Czujnik Deltaflow to:

  • brak odchyleń,
  • dokładność,
  • długoterminowa stabilność,
  • niezawodność.

Deltaflow - szybki montaż

Do montażu czujnika przepływu Deltaflow konieczne jest tylko wspawanie króćca, nie wymaga on podziału rury i wspawania kołnierza. W wielu przypadkach montaż Deltaflow będzie trwał 1-2 godziny.
Czujnik przepływu Deltaflow jest lekki, dlatego do jego montażu, nawet przy dużych średnicach, wystarczy jedna osoba.
Z uwagi na to, że przy przepływie ukośnym pomiędzy +1- 10° nie prowadzi to do różnic w uzyskiwanej dokładności, czujnik nie wymaga również skomplikowanego ustawiania.

Czujnik przepływu Deltaflow - typowe zastosowania

Elektrownie: Deltaflow mierzy niezawodnie i dokładnie różnego rodzaju gazy takie jak świeże powietrze, powietrze z podgrzewaczy powietrza i recyrkulacji,
gazy spalinowe przed i po oczyszczeniu, również gazu zawierające cząsteczki pyłów
wraz z systemem czyszczenia powietrzem, parę świeżą, parę średniego i niskiego ciśnienia, wodę kotłową.
Poprzez dokładne pomiary powietrza spalania można zoptymalizować wypalenie, powstawanie żużlu, efektywność kotła.
Niska utrata ciśnienia umożliwia zastosowanie węższych pomp, dmuchaw, kompresorów.

Chemia i petrochemia: Czujnik przepływu Deltaflow jest idealnym rozwiązaniem czy to do powietrza zużytego czy do gazów spalinowych, czystych czy zanieczyszczonych, gazów inercyjnych i agresywnych.
Deltaflow jest rozwiązaniem nawet dla najbardziej problematycznych pomiarów poprzez wykonanie z materiałów odpornych na korozję oraz temperatury. Przykładem jest piroliza: w tym przypadku Deltaflow może zostać wykonany z kwasoodpornych materiałów, które mogą być stosowane w ciągłej pracy przy ponad 1200°C.

Uzdatnianie wody i oczyszczalnie ścieków: Deltaflow cieszy się duża popularnością w branży wod-kan. Deltaflow wykazuje swoją odporność na kondensaty i brud, dlatego jest idealnym środkiem do pomiaru gazów gnilnych.
W oczyszczaniu i spalaniu osadów ściekowych Deltaflow ma zastosowanie do pomiaru powietrza, wody oraz pary wodnej.


Zapraszamy do kontaktu, doradzimy, pomożemy w wyborze i indywidualnie wycenimy, odpowiedni dla danej aplikacji, czujnik przepływu Deltaflow.

Dokumenty do pobrania

Deltaflow_karta katalogowa