Jesteśmy na Facebooku
Jesteśmy na Facebooku
Jesteśmy na YouTube
Oferta
8718/28/38/48
arrow prev
arrow next

SF6 Monitory Gazów dla Energetyki

Przeznaczone do pracy w niskich temperaturach, detektory SF6 należą do grupy unikatowych urządzeń. Stosowane przede wszystkim w energetyce, przy wysokich napięciach. Wykrywacze gazu  pozwalają na badanie obecności sześciofluorku siarki nawet przy bardzo niskich stężeniach.

Gaz SF6 do izolacji w wysokich napięciach

Mając na uwadze szczególne własności, sześciofluorek siarki jest coraz częściej stosowany w hermetycznie zabudowanych rozdzielniach. Stosuje się go przede wszystkim przy średnich i wysokich napięciach jako gaz izolacyjny. Ponieważ charakteryzuje się on bardzo dużym napięciem przebicia oraz właściwościami gaszącymi łuk elektryczny jest to gaz, który najlepiej spełnia funkcję izolatora.

Parametry izolacyjne zależą w głównej mierze od gęstości tego gazu w urządzeniach. Dlatego też każdą rozdzielnicę zawierająca ten gaz, należy wyposażać w czujnik pomiaru gęstości sześciofluorku siarki. Innym rozwiązaniem może być ciągły monitoring gęstości tego gazu, dzięki czemu można przewidzieć, kiedy jego gęstość spadnie poniżej granicznej wartości.

Szerzej opisujemy te zagadnienia w naszym blogu. Zachęcamy do lektury!

DANE TECHNICZNE
Temperatura pracy
-60 ... +80°C
Temperatura medium
-60 ... +80°C
Stopień ochrony
IP65
Materiał czujnika
1.4435, 1.4404, 1.4401 (AISI316L, AISI316)
Producent
Trafag