Aqua TROLL 500 - sonda wieloparametrowa jakości wody

Aqua TROLL 500 - sonda wieloparametrowa jakości wody

Szybki i dokładny pomiar do kilkunastu parametrów jakości wody

Sonda Aqua TROLL 500 - szeroka gama mierzonych parametrów

Sonda wieloparametrowa Aqua TROLL 500 jest wyposażona w czujniki, które umożliwiają pomiar wielu parametrów jakości wody,  m.in.: tlenu rozpuszczonego, pH/ ORP, zasolenia, przewodności, mętności, temperatury oraz poziomu: amoniaku, chloru i jonów amonowych.

Wygodny i bezprzewodowy odczyt pomiarów

Wireless TROLL Com jest przeznaczony do pomiarów lokalnych. Wireless TROLL Com zapewnia bezprzewodową komunikację poprzez Bluetooth między sondą  Aqua TROLL 500 a urządzeniem mobilnym (tablet, smartfon). Dedykowana aplikacja VuSitu w języku polskim umożliwia podgląd i zapis badanych parametrów wody.

Moduł komunikacyjny VuLink służy do pomiarów zdalnych. System telemetryczny VuLink pozwala na przesył wyników pomiarów dokonywanych przez sondę na serwer producenta wraz z wizualizacją danych lub serwer FTP użytkownika.

Główne cechy

  • temperatura pracy: -5 - 50ºC, ISE: amoniak i azotany 0-40ºC, chlorki 0-50ºC
  • opcje sygnałów: RS-485/MODBUS, SDI-12, Bluetooth
  • napięcie zasilania, prąd zasilania: 8-36 VDC; Uśpienie: 0.1 mA, pomiar: 16mA, maks. 45mA
  • stopień ochrony: IP68 z podłączonymi wszystkimi czujnikami i kablem, IP67 bez podłączonych czujników lub kabli
  • urządzenia komunikacyjne: bezprzewodowy TROLL Com, VuLink
  • wymiary: długość: 46 cm (w tym złącze), z osłoną: 59 cm. średnica: 4,7 cm

Dokumenty do pobrania

Aqua TROLL_karta katalogowa