Aqua TROLL 400 - sonda wieloparametrowa jakości wody

Aqua TROLL 400 - sonda wieloparametrowa jakości wody

Kompaktowa sonda do pomiaru 12 parametrów jakości wody.

Sonda Aqua TROLL 400 - szeroka gama mierzonych parametrów

Sonda wieloparametrowa jakości wody Aqua TROLL 400 to wszechstronne i wytrzymałe urządzenie. Sonda mierzy 12 parametrów jakości wody za pomocą 6 czujników. Są to:

 • Rzeczywista i właściwa przewodność, zasolenie, całkowita zawartość rozpuszczonych substancji stałych, rezystywność i gęstość;
 • Tlen rozpuszczony (optyczny RDO®);
 • ORP;
 • pH;
 • Temperatura;
 • Poziom wody i ciśnienie wody (bezwzględne).

Wykorzystując sprawdzone technologie, takie jak opatentowany, zatwierdzony przez EPA (U.S. Enviromental Protection Agency) czujnik optyczny RDO®, Aqua TROLL 400 skraca czas konfiguracji, kalibracji i konserwacji. Sonda jest idealnym rozwiązaniem do długoterminowych projektów monitorowania wód gruntowych i powierzchniowych. Urządzenie może pracować przez wiele miesięcy bez nadzoru.

Większa wydajność i elastyczność

 • Prosta i intuicyjna obsługa skraca czas instalacji oraz wyklucza możliwość błędnego podłączenia przez użytkownika.
 • Dzięki otwartym protokołom komunikacyjnym przyrząd łatwo łączy się z istniejącymi systemami.  Pozwala to uzyskać dostęp do danych w dowolnym momencie za pomocą  urządzenia komunikacyjnego Wirreles Troll-com, rejestratora danych, dowolnego sterownika czy systemu telemetrycznego Vu-link dostarczając dane do systemu SCADA, serwer FTP użytkownika lub  dedykowanego systemu producenta w chmurze HydroVu™ Data Services.
 • Stabilność długookresowa sensorów zmniejsza konieczność częstych kalibracji co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
 • Urządzenie nadaję się do pracy w wodach słodkich, morskich i technologicznych, a kompaktowa obudowa pozwala na dokonywanie pomiarów w piezometrach.

Zastosowanie

 • długoterminowy monitoring wód podziemnych i powierzchniowych;
 • rozmieszczenia przybrzeżne-ujścia rzek i mokradła;
 • sieć monitorowania jakości wody w czasie rzeczywistym;
 • remediacja i górnictwo;
 • zarządzanie deszczówką.


Dokumenty do pobrania

Aqua TROLL 400 _karta katalogowa