Jesteśmy na Facebooku
Jesteśmy na Facebooku
Jesteśmy na YouTube
Trafag arrow-white POWRÓT
trafag ciśnienie

Szwajcarska firma Trafag prowadzi działalność od ponad pięćdziesięciu lat. Zajmuje się produkcją aparatury do pomiaru ciśnienia i temperatury, w tym presostatów i przetworników ciśnienia.

Trafag

Produkuje aparaturę przeznaczoną do pracy w bardzo trudnych warunkach eksploatacyjnych. Posiada bardzo duże osiągnięcia w badaniach i rozwoju konstrukcji termostatów, presostatów i przetworników ciśnienia.

Opierając się na najnowszych osiągnięciach technicznych i technologicznych, firma wytwarza bardzo szeroką gamę przetworników ciśnienia.

W wyniku bliskiej współpracy z firmą Sulzer opracowano specjalistyczne rozwiązania konstrukcyjne termostatów, presostatów i przetworników ciśnienia, które mogą być stosowane w systemach automatyki i monitoringu silników diesla oraz sprężarek. Tego typu aparaty mogą pracować nawet w warunkach dużych drgań i wstrząsów.

W roku 1999 rozpoczęto produkcję przetwornika ciśnienia typoszeregu EPT, który jest szczególnie odporny na drgania i wibracje, nadaje się do bezpośredniego montażu na rurociągach silnika. W programie produkcji znajdują się przetworniki programowalne i przetworniki inteligentne z sygnałem cyfrowym.

Firma Trafag produkuje także czujniki sześciofluorku siarki SF6 – gaz izolacyjny stosowany w technice wysokich napięć. To unikalna na skalę światową specjalna konstrukcja wielostopniowego presostatu z wbudowaną kompensacją temperatury. Produkcja tego typu urządzeń wymaga doskonałej technologii, wnikliwej selekcji komponentów oraz właściwego systemu kontroli jakości.

Do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem, firma produkuje aparaturę w wykonaniu Ex ed IICT6 i Ex ia IICT6. Urządzenia te posiadają certyfikaty PTB, KD BARBARA i WUG.