Jesteśmy na Facebooku
Jesteśmy na Facebooku
Jesteśmy na YouTube
EMT Ltd arrow-white POWRÓT
emt analizatory sf6

Angielska Firma EMT Ltd (Energy Maintenance Technology,) uznawana jest jako wiodący dostawca unikatowych urządzeń do obsługi i analizy gazu sześciofluorku siarki SF6.

EMT Ltd

Energy Maintenance Technology uznawana jest jako wiodący dostawca urządzeń do obsługi i analizy gazu sześciofluorku siarki SF6. To uznany dostawca techniki na rynku wysokich napięć i dystrybucji energii elektrycznej na całym świecie.

Posiadane 45-letnie doświadczenie w dostarczaniu specyficznych dla danego zadania rozwiązań SF6. Pozwala zapewnić klientom najlepszą wiedzę na temat najkorzystniejszych technicznie propozycji dotyczących analizy gazu, celem zapewnienia optymalnych warunków eksploatacyjnych dla urządzeń WN.

Oferta firmy EMT zawiera szerokie spektrum zaawansowanych technicznie urządzeń przeznaczonych do analizy SF6. Dostępne wersje od minimum, pomiar tylko zawartości H2O do wersji maksimum – 8 czynników rozpadu. Pomiary wykonywane przez analizatory są zgodne z wymaganymi w technice wysokich napięć standardami IEC i CIGRE

W zakresie oferty znajdują się również kompletne jednostki do napełniania urządzeń WN sześciofluorkiem siarki, a także uzupełniania Smart Fill. Urządzenia wyposażone w przepływomierz masowy wraz z  oprogramowaniem do zapisu ilości zużytego gazu.

Firma EMT oferuje również certyfikowane testowe zestawy gazów EMT Verify, przeznaczone do sprawdzania/wzorcowania analizatorów pod kątem ich właściwego funkcjonowania. Zestawy zawierają trzy pojemniki zawierające 58 litrów Każdy ( SF6 99,99%, SO2 75ppm i H2O 200ppm).

Wszystkie urządzenia przygotowane są do pracy w trudnych warunkach i są łatwe w obsłudze, wymagają jednak personelu posiadającego uprawnienia do pracy z urządzeniami izolowanymi SF6.